From                                       Tom

2008-09-23 2008-09-24
  AFF1
  Intern kurs på Logica om Affärsmannaskap.Plats Nacka
  Affärsprojektmodellen, Affärsmannaskap
2006-04-18 2006-04-21
  SQL, administration och bearbetning
  En för WM-data anpassad kurs avseende administration, installation och upplägg av SQL-baserade databaser
   
2006-02-28 2006-03-02
  Windows Server 2003, 2273B
  Administration av AD, säkerhet, backup, recovery. Sätta upp och konfigurera
   
2005-11-28 2005-12-01
  Citrix Presentation Server 4.0 CTX1256
  CTX1256, Citrix Presentation Server 4.0: Administration Administrerig och uppsättning av Citrixfarm.
   
2005-05-31 2005-05-31
  MIIS introduktion
  Genomgång och hands on av MIIS
   
2004-06-07 2004-06-08
  PLU1, Projektledarutbildning
  Intern projektledarutbildning med tonvikt mot metodstyning i Ratten och Pilen
   
2002-10-28 2002-11-01
  Active Directory W2K
  Impementing and Administering Microsoft Windows 2000 Directory Services. Kurs nummer 2154
   
2002-03-27 2002-03-27
  Grundkurs Projketledning
  Grundutbildning i WM-data Projektledning och hantering
   
2001-12-12 2001-12-14
  Windows 2000 Klientadministration
  Klientadministration av Windows 2000 server och klient.