Eftergymnasial utbildning

Malmö Högskola

KK425A Medie- och kommunikationsvetenskap: Medier och samhälle 7.5 G 2015-02-20
Individuellt paper 2.5 G 2015-02-09
Hemtentamen 5.0 G 2015-02-20
KK408A Interaktionsdesign och medier 15.0 G 2015-01-18
Designprojekt 9.0 G 2014-12-19
Designprojekt: Hemtentamen 2.0 G 2015-01-07
Interaktionsdesign för social förändring 4.0 G 2015-01-18
KK407A Grafisk design och medier 15.0 G 2014-10-24
Perception, kognition, gestaltpsykologi, form- och färglära 2.0 G 2014-09-09
Typografi, layout, grid och digitala verktyg 6.0 G 2014-10-09
Media, genrer och publiceringsformat 4.0 G 2014-10-23
Tillämpning, eget arbete och presentationsteknik 3.0 G 2014-10-24
KK424A Medie- och kommunikationsvetenskap: Medier och institutioner 7.5 G 2014-06-05
Hemtentamen 7.5 G 2014-06-05
KK423A Medie- och kommunikationsvetenskap: Medier och representationer 7.5 VG 2014-04-30
Muntlig presentation 2.5 VG 2014-04-15
Hemtentamen 5.0 VG 2014-04-30
KK422A Medie- och kommunikationsvetenskap: Medier och människor 7.5 G 2014-03-28
Hemtentamen 7.5 G 2014-03-28
KK421A Medie- och kommunikationsvetenskap: Mediehistoria 7.5 VG 2014-02-21
Muntlig presentation 2.5 G 2014-01-31
Hemtentamen 5.0 VG 2014-02-21
KK402B Medieaktivism, strategi och entreprenörskap 22.5 G 2014-01-14
Entreprenörskap 5.0 VG 2013-11-01
Strategi 5.0 G 2013-11-19
Medieaktivism 5.0 VG 2013-12-06
Projektarbete 7.5 G 2014-01-14
KK401B Det föränderliga medielandskapet 7.5 G 2013-10-14
Examination 7.5 G 2013-10-14
LÄ3242 Rockmusik, ungdom och samhälle 15.0 G 2009-09-21
Rockmusik ungdom och samhälle i ett förändringsperspektiv 7.5 G 2006-11-09
Tematisk fördjupning 7.5 G 2009-09-21
CK2140 Humankapitalteori 15.0 G 2001-05-21
Individuell uppgift 0.0 G 2001-05-21
Humankapitalteori 15.0 G 2001-05-21

Övrigt

2010-01-11 2010-05-10
  English B
  English B
 
 
1995-10-01 1996-02-28
  Datortek
  Datortek kurs. Inriktning nätverk och administration
   
1992-09-01 1994-10-30
  Statsvetenskap
  Lunds UniversitetPolitisk teori 4 PoängRiksdagstryck GInternationell politik 4 PoängFördjupningsblock 2 Poäng
   
1992-01-01 1992-06-04
  Samhällsvetenskaplig linje
  Lunds UniversitetMetod 10 Poäng Juridik (Sorken) 5 poängStatistiklaborationer G