Student

Sen hösten 2013 är jag heltidsstuderande på Malmö Högskola.

Där läser jag Medie- och Kommunikationsvetenskapsprogrammet.

Min tanke är att i framtiden jobba med informationsflöde i företag, förening, kommun, landsting eller stat. Information externt såväl som internt. Kommunikatör är den traditionella titeln men i dagens media samhälle och med den utveckling som har skett så kanske kommunikatör plus kunde vara en rimligare beskrivning. Vad jag tänker är att man gör så mycket mer. Min framtida roll hoppas jag är kreativ och visionär. Strategisk och förnyande. Omvärldsbevakande och inte bara betraktande utan också drivande.

 

2013-09-02 12.19.25-2