Övriga

From                                       Tom

1994-10-17 1995-06-30
  MAK
  Programbearbetning och Layout samt bearbetning och underhåll av medlemsregister.

 

1994-03-21 1994-09-16
  Institutet för SamhällsStudier
  Framtagning och bearbetning av material till rapporter. Projektering av uppdrag. Framtagande av PR-material för presentation av uppdrag. Pressbevakning och presskontakt.

 

1993-04-01 1993-10-30
  Statistik och Planering
  Malmö Stadskontor, framtagning och bearbetning av statistik till Malmö kommun.

 

1989-09-01 1999-06-30
  Kvisttofta förskola
  Ekonomibiträde/städ. Städade på förskola. Hjälpte till i barngrupperna vid underbemanning.

 

1985-06-01 1989-06-30
  Malmborgs
  Affärsbiträde