Arbetsliv

From                                       Tom

2007-02-02  2013-03-31
  TKA, tekniskt kund ansvarig SPM, Service Provision Manager
  Tekniskt/produktions kundansvarig inriktning Technical Operation (ES)Jobbar med flertalet kunder.

Electrolux

Skatteverket

IMP

UC

Coetta

Balfour Beatty Rail

Skånemejerier

Geodis Wilson

Stöd till KA och PA vid drift och driftstörningar.

Kontaktyta mot kunden är blandad och beror på kundens önskemål. I vissa fall via kundteam och i vissa fall direkt med kund.

Hjälp vid projektplanering och genomförande. Övergripande kontroll av driftmiljön och kontakt för vidare kontakter inom Logica

 
   
   
2006-02-01 2007-02-01
  Windowstekniker Wintel SYD TO
  Support/administration av driftsmiljö.Servrar i windows NT, Windows2000, windows 2003.

Citrixmiljö lettera och frango.

Driftintegration av nya system

 
   
   
2005-10-01 2006-01-31
  Driftsupport uthyrd till NCM
  Support/administration av driftsmiljö.Servrar i windows NT, Windows2000, windows 2003.

Citrixmiljö lettera och frango.

 
   
   
2004-10-01 2005-10-01
  On Site Support samt projektarbete
  Teknisk konsulting. På plats service på klienter och kommunikationsproblem. Alla på kontoren datarelaterade problem.Administration och dokumentation av kundspecifika lösningar.

Kunder nu är Sydkraft AB, Sydkraft Service Partner, WM-data Utilities AB, NCM m. fl.

Förberedande jobb för implementering av tjänster.

Företrädesvis jobb mot Windows 2000 avseende Sydkraft AB. Övriga bolag jobbar med på marknaden förekommande operativsystem såsom Windows 98, Windows NT och Windows XP

 

 
   
   
2004-04-06 2004-09-30
  Närservice, APD och Projektledning
  Närservice mot samtliga förekommande bolag, Arbetsplatsdrift mot Sydkraft AB samt Projektledning.Jobbar företrädesvis med Windows 2000 men även övriga operativsystem som windows 98, NT och Windows XP.

Microsoft Office produkt familj.

 
   
   
2003-03-01 2004-04-06
  Närservice, APD, projektarbete
  Närservice mot samtliga förekommande bolag samt Arbetsplatsdrift mot Sydkraft AB. Datarelaterade på klienter förekommande problem. Projektarbeten mot Sydkraft och WM-data. First-line och Second-line support mot Sydkraft. Loggare av ärenden i Service Center. Utbildare mot kolleger i Service Center. Jobbar med Microsofts Operativsystem från Windows 98, windows 2000, NT och Windows XP.
 
   
   
2001-12-03 2003-03-01
  WM-data Utilities AB, Närservice och  implementeringsprojekt
  Närservice konsulting internt mot WM-data Utilities. Teknisk kontaktperson för WM-data Utilities mot WM-data Sverige IS/IT. Länk till serverdriften.Förberder implementering av funktioner och system.

Jobbar med Microsoft hela sortiment av operativsystem, företrädesvis Windows 2000 och XP men även Windows 98 samt NT.

 
   
   
1999-09-01 2001-12-03
  E.ON Sverige AB, Närservice, projektarbete
  Närservice för Sydkraft AB staber. Datarelaterade problem på klienterna. Kommunikation mot server och omvärld. Mobila kontorslösningar. Mindre projekt som omläggning av en avdelnings infrastruktur från Mac till PC-miljö. Mycket Windows 2000 men även äldre system som Windows 95, och Windows 98 samt NT. 
 
   
   
1996-03-10 1999-08-30
  Carl Bro Energikonsult AB, Närservice
  Omläggningen av Sycon till NT-Nätverk och Windows 95. Samt löpande närservicearbete. Alla på kontoret datarelaterade problem. Placering ute hos kund. Direktkontakt med kund vad gäller löpande uppdrag och planering framåt.Arbetat med SMS för kunds räkning. För att paketera och skicka ut program samt att underhålla och kontrollera maskinerna i miljön för kunds räkning.