Blogg

Statlig eller kommunal skola – individuell frihet till vilket pris?

Det är dystert att läsa tidningarna efter PISA-undersökningen. En skola i ett välutvecklat och rikt land som Sverige som inte hÃ¥ller mÃ¥ttet. Men eländet slutar inte där. Den efterföljande debatten och sandlÃ¥dekrigen som utspelar sig i skuggan av undersökningen är om möjligt ännu mer tragisk. Beror skolans dÃ¥liga resultat pÃ¥ underfinansiering, kommunalisering, valfrihet, lärarna eller politikerna. Troligen fÃ¥r vi nog titta lite över kanten och leta svar i nÃ¥got större. Skolan är inte fristÃ¥ende frÃ¥n samhället och pÃ¥verkas i hög grad av den värld som omsluter institutionen. Vi kan säkert…

Rasism i kultur Рskillnad p̴ d̴ och nu?

Ã…terigen drabbas Sverige och moralmaffian av hybris och utser ännu en serie som rasistisk. I fokus nu ligger Barna Hedenhös och sist var det Tintin. NÃ¥gon gÃ¥ng mÃ¥ste vi ta ett samlat grepp och en stÃ¥ndpunkt till hur vi betraktar det tryckta forumets historiska värden och i förhÃ¥llande till dagens gällande normer kontra den för tidpunkten rÃ¥dande sanning. LÃ¥t oss titta pÃ¥ den nu aktuella serien om Barna Hedenhös. Deras resa till Amerika skakas av uttalanden som ger sken av att vara klart rasistiska. Men utifrÃ¥n vilken världsbild och utifrÃ¥n…

Molnbaserade tjänster – fara för mänskligheten eller räddningen för planeten

I dagarna diskuteras molntjänster utifrÃ¥n perspektivet integritet och personuppgiftsskydd. Det mÃ¥ vara en del av verkligheten och en viktig del. Molntjänster har kommit och är här för att stanna, men vad är egentligen en molntjänst och vilka är farorna idag jämfört med igÃ¥r? Det finns inom IT världen mängder av populära begrepp och funktioner som med jämna och ojämna intervaller poppar upp för att befästas i allmänheten. Internet var en sÃ¥dan ”fluga” som man i allmänhet var lite skeptisk till. Hemma-pc är ett annat sÃ¥dant begrepp som sÃ¥gs med skepsis…