bilderochloggor.se

bilderochloggor.se är min tanke och förhoppning om ett samlingsställe för mina projekt eller projekt som jag är involverade i.

Jag har länge haft detta som mitt långtidsprojekt och tanken är att det här kan skapas. Det kan vara ett projekt som ett företag vill att jag är med i antingen som drivande eller som konsult.

Det kan vara allt från texter till bilder. Det kan vara att lägga upp en strategi för marknadsföring eller hjälp med information eller kommunikation inom ett företag. Kort sagt det mesta.

Innan har jag tex hjälpt Krukmakaren i Ystad med att ta fram lämpliga presentkort.

Ett framtida projekt kan vara den bok som jag och min syster har funderat på länge och där min tid inte har räckt till men någon gång kan det komma att bli verklighet.

Alla dessa projekt kommer att samlas här under rubriken bilderochloggor.se