Public Service – PK ger fel intryck?

I helgen fick vi återigen uppleva rädsla och ångest medan hatets fula ansikte visade upp sig i all sin prakt. Attacken på ungdomarna i Malmö tycks vara ännu en i raden av fega attacker på demokratin och jämlikheten.

Hur skall vi kunna förhålla oss till detta? Under Mediedagarna 2014 i Göteborg diskuterades det mycket om Public Service, dess roll och uppdrag i samhället. Dels som faktaspridare och franförallt som en fanbärare och bevarare av de demokratiska värderingarna som vi tar som en given grundpelare i samhällsstrukturen. Huruvida det finns en given homogen inställning till det eller inte är en grundfråga i analysen av Public service och dess uppdrag.

Under paneldebatten, anordnad av publicistklubben väst, så debatterades just frågan om SVT och SRs eventuella särbehandlande av SD som politiskt parti. Inte helt förvånande anser SVT/SR att man inte särbehandlar SD och inbjudna debattörerna att man särbehandlar och detta utifrån lite olika synvinkel.

Ulf Bjereld argumenterade utifrån synpunkten att eftersom SD företräder, i hans mening, en odemokratisk syn på samspelet mellan medier och meborgare samt syn på medborgare och användningen av våld och hot om våld. Detta ger en svår situation att förhålla sig till, vilket delvis erkänns av Public Service representanterna.

Henrik Arnstad Ã¥ sin sida utgÃ¥r frÃ¥n sin forskning och grävande journalistik om fascismen under 1900-talet. Henrik gör klara kopplingar mellan SD och fascismen och nazismen under andra världskriget, inte bara utifrÃ¥n Ã¥sikter som Henrik själv uttrycker det ”stÃ¥r eplicit uttryckt mellan raderna i partiprogrammen” utan även i handlingar och sett att förhÃ¥lla sig till medier.

GenomgÃ¥ende drag i debatten blev att förhÃ¥lla sig till begrepp. SVT/SR hävdar, för att vara Politiskt Korrekt, att man inte särbehandlar SD men det blir ocksÃ¥ tydligt att man lägger mer tankemöda och kraft för att neutralisera frÃ¥gan. Att anmälningar kommer in oavsett om SD är med eller inte i inslagen verkar tyda pÃ¥ att man i vissa sammanhang ”tvingar” sig själv till onaturliga kopplingar eller omnämnande för att inte verka favorisera pÃ¥ ett eller annat sätt. Jämförelse vis, om vi utgÃ¥r frÃ¥n Ulfs teori, skulle man kunna tänka sig en sandlÃ¥da där den hotfulle kilen fÃ¥r en för gruppen onaturlig uppmärksamhet för att förhindra motaktioner i form av vÃ¥ld eller hot om vÃ¥ld.

I begreppsdiskussionen blir även ord som rasism, nasism och fascism laddade ord. Vi ser det väldigt tydligt de senaste dagarna dÃ¥ ledande ”oberoende” dagstidningar tillsammans med myndigheter som polisen hellre pratar om höger kontra vänsterextermister i samband med helgens misshandel och mordförsök i Malmö. SVT/SR har anammat begreppet främlingsfientlig som ett PK begrepp vilket enligt Henrik snarare spär pÃ¥ problemet genom att skapa ett vi och dom förhÃ¥llande.

Public Service stÃ¥r inför ett problem som i slutändan kan bli ett demokratiskt problem. Hur behandlar vi Ã¥sikter i ett mediesverige där sociala medier med sin Ã¥siktsbärande struktur är av största vikt? Hur hanterar ”oberoende” privata medier denna diskussionen? Är SD ett parti som enligt Henrik är bra pÃ¥ att hantera medier pÃ¥ liknande sätt som Ulf anser att medier inte kan hantera SD? Var gÃ¥r gränsen mellan PK, sanning och förtal? Var ligger agendasättningsmakten idag?

Inga kommentarer ännu.

Kommentera