Rasism i kultur Рskillnad p̴ d̴ och nu?

Återigen drabbas Sverige och moralmaffian av hybris och utser ännu en serie som rasistisk. I fokus nu ligger Barna Hedenhös och sist var det Tintin. Någon gång måste vi ta ett samlat grepp och en ståndpunkt till hur vi betraktar det tryckta forumets historiska värden och i förhållande till dagens gällande normer kontra den för tidpunkten rådande sanning.

Låt oss titta på den nu aktuella serien om Barna Hedenhös. Deras resa till Amerika skakas av uttalanden som ger sken av att vara klart rasistiska. Men utifrån vilken världsbild och utifrån vilken rådande norm och värdering skall vi se det? Hedenhös utspelar sig på Stenålderstid och har som tidsperiod en förlåtande känsla av okunskap om omvärlden, även om just familljen Hedenhös är unika i sin extrema förflyttning inte bara på jorden utan även till omliggande planeter. Serien i sig är gjord 1950 och speglar den tidens okunskap och trånga världsbild. Man skulle kunna tänka sig en framtid då vi rent hypotetiskt kommer fram till att det finns liv på mars, en fantastisk tanke men låt oss leka med den ett tag, och i ljuset av det börjar granska Hedenhös serien som utspelar sig på Mars. Kanske slutsatsen blir att våra fördomar och idéer från 1955 och fram tills att vi skulle hitta och få kontakt med liv på Mars hade varit lika trångsynta och fördömande som Hedenhös uppträdande mot Nativ-Americans som han träffar på.

Visst blir det märkligt ibland när man tittar tillbaka på kulturskrifter, om det så är serier eller romaner, som beskriver en tid utifrån den tidens ideal. Är Tintin och Hedenhös ensamma om detta fenomen? Definitivt inte! I många fall av serier kommer vi att stötta på begrepp och värderingar som idag känns otydliga och stötande precis som vi kommer att stöta på dom i romaner och noveller. Står vi idag för de rasistiska undertonerna som finns i dessa skrifter? Förhoppningsvis inte, vår världsbild har genom åren vidgats och vår globala känsla för samhörighet har ökat i takt med den. Nationella gränser och rasmotsättningar har i vardagen mindre betydelse. Det finns trots det ett växande hat och en växande motsättning i samhället som kanaliseras i högerextrema partibildningar inte bara i Sverige utan även i övriga Europa. Det oroar mer.

Nu måste vi ställa oss frågan om det är skillnad att skapa en kulturyttring idag som har rasistiska undertoner mot att återpublicera sedan tidigare skapade kulturyttringar med rasistiska undertoner? Jag vill hävda att det är stora skillnader. För att kunna lära av historien och inte upprepa våra misstag är det av vikt att vi ser till att hålla historien vid liv. Vi tjänar inget på att stänga in oss och likt de tre aporna sitta på rad och varken se, höra eller tala. Men vi tjänar på att till dessa publikationer ta upp frågan och göra den synlig. Det gör vi inte genom att gömma undan dom i någon källare och låtsas som att det inte finns en tid med motstridiga åsikter. Ponera också på en framtid då vi inte skulle ha en tolerant syn på mänskligheten, skall vi i ett sådant läge acceptera att man censurerar och gömmer undan kulturskrifter som pekar på jämställdhet och solidaritet? Meningsskiljaktigheter kräver respekt, tolerans och utbildning.

Vilka verk är nästa att falla för trångsynthetens fälla?

Stolthet och Fördom, det är kanske en syn på medmänniskor som inte rimmar väl med dagens syn.

Motorsågsmassakern, jag vet inte om det känns rätt att behandla folk så illa. Det kan väl inte vara rätt heller.

Var går gränsen och viktigast av allt hur gör vi för att kunna hantera den kulturskatt som vi sitter på? Låt Barna Hedenhös få ha sin historia i fred och låt oss istället göra upp med den offentligt en gång för alla istället för att låsa in den i källaren tillsammans med Tintins försyndelser så att vi glömmer bort hur illa det kan bli om toleransen och solidariteten inte får vara med.

Aftonbladet РHedenh̦s

Inga kommentarer ännu.

Kommentera